Aktivity, online stretnutia a vzdelávanie

Milí priatelia,

 

V aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych protipandemických opatrení chceme aj my v IUVENTE vyjsť v ústrety mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou aj rodičom.

 

Okrem ponuky rôznych aktivít, online stretnutí a vzdelávaní pre dospelých pripravujeme ponuku a začíname „vysielanie“ priebežne aj pre mladých ľudí.

 

Každý deň okrem víkendov a štátnych sviatkov máme pre nich pripravený program približne na 1 hodinu, ktorým ich chceme povzbudiť, motivovať, trošku obrátiť ich pozornosť aj k témam, na ktoré si možno doteraz nenašli čas.

 

Každá online aktivita má aj ambíciu podporiť mladých, aby následne vypli elektroniku a niečo užitočné, tvorivé, prínosné urobili v reálnom živote – či už pre svoje vlastné dobro a rozvoj alebo pre svoju rodinu, priateľov, či pripravili niečo pre svoju komunitu – keď sa znova budú môcť naživo stretávať.

 

Niektoré aktivity vznikajú v našej réžii, na niektorých spolupracujeme s inými organizáciami či jednotlivcami pôsobiacim v práci s mládežou.

Všetkým zapojeným veľmi ďakujeme a nových pozývame do spolupráce na príprave aktivít. Nápadom sa medze nekladú, ak sú bezpečné a nápomocné mladým ľuďom.

 

Ponuku programu si mladí (ale aj iní záujemcovia a záujemkyne) nájdu na facebookovej stránke: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

https://www.facebook.com/iuventa/

 

Taktiež na webe: www.pracasmladezou.sk – časť Podujatia. Pri stručnom popise aktivity bude aj prihlasovací link na online platformu, kde bude aktivita prebiehať.

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/calendar/

 

Dobre viete, že nemám kontakty na všetkých, ktorých sa spomenuté ponuky môžu týkať.

Preto Vás chcem veľmi pekne poprosiť – poposúvajte informácie aj ďalším.

Dajte vedieť mladým ľuďom, aby si ponuku pozreli a zapojili sa. Odkážte im, že na nich myslíme, že nám na nich záleží.

 

Aj oni sami, ony samé sa môžu stať spoluautormi a spoluautorkami programu pre ďalších mladých ľudí. Povzbudzujme ich v tom spoločne.

 

Vopred Vám veľmi ďakujem a napriek náročným životným okolnostiam sa teším na spoluprácu s Vami.

 

Zostaňte negatívni s pozitívnym prístupom. J

 

Darina