Beseda CK Lymos Turist

Beseda_CKlymos (1)

Dňa 04.11.2022 (piatok) sa naši žiaci zúčastnili besedy s pani Ing. Jankou Lukáčovou – majiteľkou cestovnej kancelárie CK Lymos Turisthttps://www.lymos.sk/. Beseda prebiehala v rámci predmetu sprievodcovská činnosť pre žiakov 4. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka a pripojili sa k nám aj žiaci 2. ročníka nadstavbového štúdia.

Pani Ing. Janka Lukáčová porozprávala žiakom o podnikaní v oblasti cestovného ruchu, konkrétne cestovných kancelárií. Podelila sa s nimi o jej dlhoročné skúsenosti, poskytla im cenné rady do podnikania aj do života. Priblížila im náplň práce sprievodcu cestovného ruchu aj s charakteristikou jeho osobnosti. Žiakom uviedla veľa príkladov z praxe, či už ako majiteľky cestovnej kancelárie alebo sprievodkyne cestovného ruchu.

Žiakom sa beseda veľmi páčila a zaujala ich, za čo sa v závere pani Ing. Janke Lukáčovej poďakovali. Venovali jej aj malý darček. Jeho súčasťou bolo aj žiakmi vyrobené mydlo.

Ďakujeme pani Ing. Janke Lukáčovej za čas, ktorý venovala našim žiakom a prajeme jej veľa úspechov v pracovnom i v súkromnom živote.

 

V Krupine, dňa 08.11.2022

 

 

                                                                                                                                               Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie