Beseda o marketingu v COOP Jednote Krupina

20220615_095953

Žiaci študijného odboru obchodný pracovník dňa 15. júna besedovali na tému marketing s vedúcou odboru marketingu COOP Jednoty s. d. v Krupine, p. Dominikou Vahančíkovou. V úvode nás p. Vahančíková prostredníctvom zaujímavej prezentácie oboznámila s marketingovou stratégiou podniku a efektívnom využívaní marketingových nástrojov. Nasledovala diskusia, v ktorej sa žiaci dozvedeli, aké dôležité je budovať vzťah dôvery obchodného reťazca so svojimi zákazníkmi. Zaujímavá bola aj výmena osobných skúseností našich žiačok, ktoré v rámci duálneho vzdelávania vykonávajú odborný výcvik práve v predajniach COOP Jednoty.

Ing. Mária Šumichrastová

Priložené fotografie