Beseda so sprievodkyňou cestovného ruchu

ruch 1

Žiaci IV.P študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka sa dňa 19.12.2022 (pondelok) zúčastnili online besedy s pani Ing. Júliou Ošustovou – sprievodkyňou cestovného ruchu. Beseda prebiehala v rámci predmetu sprievodcovská činnosť, kde sa žiaci oboznamujú práve s činnosťou sprievodcov cestovného ruchu.

Pani Ing. Júlia Ošustová žiakov uviedla do problematiky a oboznámila ich s podmienkami získania osvedčenia sprievodcu cestovného ruchu. Tiež sa s nimi podelila o jej skúsenosti sprievodkyne cestovného ruchu a uviedla im veľa príkladov z praxe ku konkrétnym situáciám pri výkone sprievodcovskej činnosti.

Beseda bola pre žiakov zaujímavá. Spoločne si aj zaspomínali na svoju prax v Kúpele Dudince, a. s, kde sa im pani Ing. Júlia Ošustová venovala ako inštruktorka.  

Ďakujeme jej za čas, ktorý venovala našim žiakom a prajeme jej veľa úspechov v pracovnom i v súkromnom živote.

 

V Krupine, dňa 22.12.2022

 

 

                                                                                                                                                  Ing. Eva Sopková

Zdroj: https://akreditaciekurzy.sk/ostatne-sprievodca.htm

Priložené fotografie