ČLOVEK A INDUSTRY 4.0. ALEBO UMELÁ INTELIGENCIA A JEJ VPLYV NA ČLOVEKA

20210629_105227

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov pre 21.storočie.

Dnes sme na pôde našich stredných škôl privítali vzácnu návštevu. Vysokoškolského profesora, vedca a predovšetkým absolventa nášho gymnázia p.Vladimíra Šuchu.
Prof. RNDr. Vladimir Šucha DrSc., je rodák zo Zvolena, ale stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Krupine. V roku 1985 absolvoval PF UK v Bratislave. Pôsobil v SAV, bol najmladším držiteľom titulov DrSc.- Doktor vied, a profesor na Slovensku. Prednáša na Univerzite Komenského, zaoberal sa mineralógiou, nanomateriálmi a dopadmi ťažby na životné prostredie. Od roku 2006 pracuje pre Európsku komisiu v Bruseli. Je generálnym riaditeľom Spočného výskumného centra Európskej komisie.
Ako študent VŠ sa podieľal na záchrane Čiernohorskej železnice v Čiernom Balogu a banských vodných ekosystémov okolo Banskej Štiavnice.
Pán profesor poskytol našim žiakom, vo svojej prednáške, mnoho zaujímavých poznatkov na budúcnosť ľudstva . Vysvetlil vplyv umelej inteligencie na ľudí, spoločenské dianie. Dal podnet na zamyslenie, prečo je dôležité vzdelanie.
Ďakujeme Vám pán profesor, že ste bol ochotný zo svojho vzácneho času, niečo venovať aj študentom stredných škôl v Krupine. Veríme, že tak ako ste sľúbil, nás navštívite s ďalšou zaujímavou témou, ktorá prispeje naším žiakom k vytváraniu si vlastných názorov a postojov v živote.

Priložené fotografie