Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

image2

Dňa 08.11.2023 organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen v spolupráci s Mestom Zvolen a Strednou odbornou školou Drevárskou vo Zvolene v rámci poradenstva pre voľbu povolania súťažný kvíz ,,Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce“. Cieľom aktivity bolo metódou zážitkového učenia sprístupniť žiakom končiacich ročníkov prehľad o kompetenciách, ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce. Aktivity sa zúčastnili žiaci:

II. N Adam Kováč

IV. P Majka Spodniaková a David Petráš.  

Martin Baláž a Danielka Szabová svojich spolužiakov povzbudzovali v hľadisku a zapájali sa prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú hlavolamy a logické hádanky. Žiaci našej školy preukázali, že sú veľmi dobre pripravení na prechod do sveta práce.


Ing. Kamila Murínová, Ing. Evka Fekiačová 

Priložené fotografie