Deň kroja a ludových zvykov na SOŠOaS krupina

hdimga307782e9cf7c2c26f7e7a9278e473

Fašiangy na stredných školách v Krupine. Žiaci SOŠOaS a GAS Krupina, spoločne s učiteľmi, dnes na našich školách zažívajú "Fašiangy." Vypočuli si, ako to dakedy bolo počas fašiangový dní, na dedinách. Prišli im to porozprávať členky Klubu seniorov v Krupine ako sa pára perie, čo je to kúdeľ a praslica. O význame a histórii krojov, im názorne predviedli spolužiaci, ktorí sa obliekli do krojov, z nášho krásneho a na kroje bohatého Hontu. Spoločne si zaspievali a pohostili sa na tradičných fašiangových sladkých špecialitách, ktoré im pripravili žiaci a majstri OV cukrár-kuchár SOŠOaS Krupina. Potom sa  skupinka  žiakov pobrala  potešiť a spríjemniť deň žiakom a učiteľom na základných školách, prešli mestom, obchodným centrom, navštívili mestský úrad a sprievod  ukončili v školskej cukrárni, kde na nich čakalo sladké pohostenie.  Ďakujem všetkým za krásny deň kroja a tradícií na našich školách.  Všetci zúčastnení budú  špeciálne odmennení od  riaditeľky školy, do konca školského roka.Priložené fotografie