Deň otvorených dverí na Fakulte techniky TU vo Zvolene

image1

V utorok 30.1.2024 sme navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorej jednotlivé fakulty si pre nás pripravili Deň otvorených dverí. Žiaci tried končiacich ročníkov IV.MP a II.N si vypočuli základné informácie o študijných programoch na TU vo Zvolene. Dozvedeli sa o možnostiach vysokoškolských aj mimoškolských aktivít počas štúdia. Pre strojárske odbory bola pripravená prezentácia Fakulty techniky, v rámci ktorej sme úspešne absolvovali súťažný kvíz s odmenami. Následne si žiaci mohli prejsť jednotlivými workshopovými stánkami, kde si vyskúšali virtuálnu realitu, pozreli simuláciu činnosti robotického ramena, otestovali si svoju fyzickú silu na ťahovom silomere... Na záver si pozreli areál TU.

Autor článku: Ing. Bohumila Balková

Priložené fotografie