Deviaty ročník súťaže Vianočný medovník na SOŠOaS Krupina

76751771_10212415096572330_5316023774087217152_n

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa v piatok 6.12.2019  konala súťaž v pečení a zdobení medových vianočných výrobkov.  V  spolupráci s mestom Krupina a pod záštitou primátora mesta Ing. Radoslava Vazana, je akcia  zaradená do oficiálneho programu mesta  „Krupinské Vianoce 2019“.

V priestoroch kina  Kultúra sa ráno o 9,00 zhromaždili žiaci SOŠOaS a GAS Krupina. Študenti, ktorí akciu moderovali privítali hostí, poslanca BBSK a primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, poslanca BBSK a predsedu školskej komisie Mgr. Maroša Skopala, prednostu OÚ Krupina Ing. Petra Filuša, pracovníkov odboru školstva  BBSK Mgr. Janu Slačkovú, Mgr. Juditu Droppovú, Ing. Stanislava Rišu, členov rady školy, riaditeľov krupinských škôl, predstaviteľov cirkví a širokú verejnosť.

Deviaty ročník Vianočného medovníka sa  začal koncertom vianočných kolied, ktoré predniesli sólisti zo Štátnej opery Banská Bystrica pod zastrešením OZ Cultura Humana.  Po odznení nádherných vianočných piesní v podaní profesionálov, vystúpili s programom žiaci SOŠOaS Krupina. Pre spolužiakov si pripravili  krátke referáty  o tom, ako sa slávia Vianoce u  jednotlivých národov v krajinách EÚ. Program pokračoval harmonikovým sólom študentov školy a spevom vianočnej piesne, ktorú spoločne zaspievali naše študentky. Nasledovala verejná ochutnávka medového pečiva,  pre verejnosť, svojim hlasom určili najchutnejšie vianočné pečivo z medu pre rok 2019. Odborná porota  vyhodnotila najkrajšie medovníkové dielka.  Ako chutí pravý med  a všetko čo musí včelár vedieť ak chce chovať  včelstvo, žiakom vysvetlil včelár z Horných Mladoníc pán Jozef Orem.  Okrem medu, pečiva mali študenti  možnosť  ochutnať čerstvo upečené oblátky, ktoré  patria k tradičným  Vianociam. Piekli ich  žiačky odboru cukrár vo vestibule kina. Vďaka sponzorom zo širokej podnikateľskej obce Krupina, ktorí prispeli do žiackej súťaže o ceny, sa  program rozšíril súťažou  o hodnotné ceny, stačilo zakúpiť si tombolový lístok a mať šťastie pri losovaní. Vyhlásením  výsledkov súťaže bolo podujatie Vianočný medovník 2019 ukončené.

Celkovo sa zúčastnilo 9. ročníka Vianočného medovníka 20 súťažných prác. Odborná porota určila nasledovné poradie:

Najkrajší medovník – deti z MŠ a 1. stupeň ZŠ:

1.miesto Školský klub Stonožka ZŠ – E. M. Šoltésovej, Krupina - práca  Medovníková krupinská radnica,

2.miesto Súkromná materská škola, Krupina – Srdiečko s Mikulášom a Snehulienkou,

3.miesto Materská škola Malinovského, Krupina – Adventné svietniky.

 

Najkrajší medovník – 2. stupeň ZŠ a žiaci SOŠOaS :

1.miesto:  Eva Balážová, žiačka 2. C, SOŠOaS Krupina  – Medovníkový kalendár,

2. miesto: žiaci 3. K ,Lucia Pardusová a Simona Šušovicová – Šperkovnica z medového cesta,

3. miesto: žiak 2. C – Ivan Maťejovič, SOŠOaS Krupina – Mikulášska čižma.

 

Najchutnejšie Vianočné pečivo, zákusok:

1. miesto: žiaci 2. C, SOŠOaS Krupina  – Famózny  medový zákusok

2. miesto: žiaci 3. K – Jakub Hlodálek, Viktória Matušovicová  SOŠOaS Krupina – Medové rezy

3. miesto: Ing. Ľubica Janotová, Krupina  – Perníkové orechy

Cena riaditeľky SOŠOaS Krupina, bola udelená za tvorivý prístup a účasť na  akcii  žiačke ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina, Darinke Skopálovej.

Cieľom akcie je prehĺbiť záujem žiakov o tradície nášho regiónu, podpora tvorivosti a rozšírenie kompetencie zdravej výživy aj počas Vianočných sviatkov. Spoločným tvorením v adventných dielňach a stretávaním sa počas adventného obdobia na školách v Krupine, sa krajšie prežívajú sviatky Vianoc.  

 

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Priložené fotografie