Do pozornosti žiakom a rodičom, končiacim základnú školskú dochádzku

Študijné odbory : Dĺžka štúdia 4 roky - žiak získa  maturitné vysvedčenie  a výučný list .


24 13K Mechanik strojov a zariadení – Duálne vzdelávanie s firmou Continental,  počet žiakov pre šk. rok 2021/22 : 14 žiakov. Žiaci sa pripravujú pre  firmu Continental a majú hmotné zabezpečenie od tejto firmy počas štúdia.

Info vo firme Continental:  Milan Bohuš: milan.bohus@continental-corporation.com

Info  video: https://youtu.be/iprDpifHn_g


6442K  Obchodný pracovník – Duálne vzdelávanie s firmou COOP Jednota,  počet žiakov pre šk. rok 2021/22 :  8 žiakov

Žiaci sa pripravuje pre firmu COOP Jednota Krupina.

Info vo firme:  Olga Fojtikova olga.fojtikova@ka.coop.sk

Info  video: https://youtu.be/Fwp9lJkztow


4553K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 7 žiakov

Info  video: https://youtu.be/ALbKXc30ACQ
Učebné odbory : Dĺžka štúdia 3 až 4 roky – žiak získa  výučný list .


2487 H 01  autoopravár mechanik , počet žiakov pre šk. rok 2021/22 : 10 žiakov , dĺžka štúdia 3 roky


2977 H  cukrár - kuchár, počet žiakov pre šk. rok 2021/22 : 10 žiakov, dĺžka štúdia 4 roky


2962 H  pekár, počet žiakov pre šk. rok 2021/22 :   2 žiaci, dĺžka štúdia 3 roky


3152 H 02  krajčír - dámske , počet žiakov pre šk. rok 2021/22 : odevy duálne vzdelávanie 2 žiaci ,dĺžka štúdia 3 roky

Žiaci sa pripravujú pre firmu Lind Mobler Slovakia Krupina  Priemyselná  2002/6 , Krupina 963 01, Slovakia,
Info vo firme: Martina Belová HR Špecialista  Tel: +421 45 555 00 58, Mobil: +421 905 968 940Odbory pre žiakov s ukončenou ZŠ v nižšom ročníku ako je  9.ročník :  dĺžka štúdia 2 roky  - žiak získa  vysvedčenie o ukončenom nižšom strednom vzdelaní .


2982 F potravinárska výroba 15 žiakov,  dĺžka štúdia 2 roky


2478 F strojárska výroba  15 žiakov , dĺžka štúdia 2 rokyInformácie na  tel. čísle : 045 5512 403 , 0907829851 Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka  

https://www.sosoaskrupina.sk/

Priložené fotografie