Dotazník

Dotazník, zameraný na prieskum cestovného ruchu v meste Krupina

Dobrý deň, sme žiaci 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sme si pre Vás pripravili krátky dotazník. Prosíme o jeho vyplnenie.

 

https://www.survio.com/survey/d/F8Y9X7Y1L4X6S4N7T