Druhé kolo prijímacieho konania / Voľné miesta po prvom kole prijímacieho konania

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M.R.Štefánika 8, 963 01 Krupina
VYHLASUJE 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Voľné miesta po prvom kole prijímacieho konania
kód odborunázov odboruDĺžka štúdiaVoľné miesta
2413 Kmechanik strojov a zariadení41
4553 Kpodnikateľ pre rozvoj vidieka 45
2977 Hcukrár kuchár412
2487 H 01autoopravár - mechanik30
2962 Hpekár34
3152 H 02krajčír - dámske odevy34
2982 Fpotravinárska výroba28
2478 Fstrojárska výroba211