Ekonomická olympiáda

cropped-1AEOlogoyellowbluetranspkomp-1

Študenti 4. O sa v decembri zapojili do on-line testovania vedomostí žiakov. Do Ekonomickej olympiády, ktorú organizovala spoločnosť INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, sa zapojilo 5285 žiakov z celého Slovenska.  Úspešný riešiteľ školského kola Pavol Vyletel sa dňa 31. januára na UMB v B. Bystrici zaradil medzi 50 mladých ekonómov z Banskobystrického kraja, ktorí najlepšie zvládli školské kolá. V otvorených otázkach museli dokázať, že rozumejú nielen pojmom, ale aj ekonomickým súvislostiam.  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

Ing. Mária Šumichrastová

Priložené fotografie