Ekonomická olympiáda

EO_nove-logo

Žiaci študijného odboru obchodná akadémia sa ako po minulé roky aj v decembri 2020 zapojili do online testovania  vedomostí v celoslovenskej súťaži Ekonomická olympiáda. Súťaž v znalostiach z oblasti ekonómie a financií odborne pripravujú odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska a ostatných inštitúcií ekonomického zamerania. Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o ekonomické dianie v spoločnosti a inšpirovať ich v budúcej študijnej a kariérnej ceste.

Ing. Mária Šumichrastová