Ekonomická olympiáda

EO_nove-logo

Žiaci študijného odboru obchodná akadémia sa v decembri 2021 zapojili do online testovania  vedomostí v celoslovenskej súťaži Ekonomická olympiáda. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky. Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o ekonomické dianie v spoločnosti a inšpirovať ich v budúcom študijnom a kariérnom raste. Úspešný riešiteľ, maturant Denis Vaščák, nás 25. februára reprezentoval na krajskom kole súťaže Ekonomickej olympiády. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                 Ing. Mária Šumichrastová


https://ekonomickaolympiada.sk/krajske-kola-ekonomickej-olympiady-2021-2022-absolvovalo-540-sutaziacich/