Ekotopfilm - Envirofilm

ekotopfilm_envirofilm_2022

Našim žiakom i učiteľom záleží na budúcnosti našej planéty. Preto sme využili príležitosť zúčastniť sa na festivale Ekotopfilm – Envirofilm. Festival sa konal dňa 05. 04. 2022 v kine mesta Krupina. Jeho cieľom je meniť správanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu a diskutovať o trvalo udržateľnom rozvoji. Organizátori festivalu nám v úvode vysvetlili logo festivalu, ktorého cieľom je uvedomiť si, že bezmyšlienkovitý konzum prispieva vo veľkej miere k ničeniu životného prostredia. Všetkých nás vyzvali, aby sme sa nedali ovplyvniť reklamami, nepodľahli konzumu a nakupovali s rozumom. V rámci festivalu sme si spoločne pozreli dokumentárne filmy a rozšírili si vedomosti o tom, čo patrí a nepatrí do kanalizácie. V závere sme mali možnosť diskutovať o ochrane životného prostredia s organizátormi festivalu.
Veríme, že festival bol prínosom pre všetkých žiakov i učiteľov a priniesol im praktické rady do ich životov.

V Krupine, dňa 13. 04. 2022


                                                                                                                                      Ing. Eva Sopková