Ekotpfestival

Dňa 10.12.2020 sa žiaci 1.P a 2.P, v počte 12 žiakov zúčastnili na Ekotopfestivale, ktorý sa konal online cez aplikáciu Zoom.

Žiaci si pozreli niekoľko krátkych filmov, ktoré boli zamerané na ochranu včiel, uhlíkovú stopu, plytvanie potravinami, závislosť na chytrých telefónoch, o slobode bez auta a izolovanosti nášho moderného prostredia. Žiakov filmy zaujali a dostali na domácu úlohu porozmýšľať ako by znížili plytvanie potravinami. Dostal som zaujímavé odpovede, ktoré by mohol každý z nás zaviesť do praxe.

 


                                                                                                                        Ing. Ján Svitka