Exkurzia do Informačného centra mesta Krupina

Krupina

Žiaci 4. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka dňa 10.10.2022 (pondelok) navštívili, v rámci predmetu sprievodcovská činnosť, Informačné centrum mesta Krupina. Exkurziu viedla pani Mgr. Sýkorová, ktorá žiakov oboznámila s činnosťou informačného centra. Informačné centrum nadviazalo spoluprácu aj s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorá mestu Krupina pomáha s činnosťami v oblasti cestovného ruchu. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac aj o tejto oblastnej organizácii a jej činnostiach priamo od jej destinačného manažéra pán Jagoša. Spoznali bližšie prácu informačného centra a oblastnej organizácii. Dozvedeli sa, že táto práca je síce náročná, ale na druhej strane veľmi krásna a rozmanitá.

Prajeme pani Mgr. Sýkorovej a pánovi Jagošovi veľa nápadov a spoločných úspešných podujatí.

 

V Krupine, dňa 12.10.2022

 

 

                                                                                                                                                    Ing. Eva SopkováZdroj: regionhont.sk


Zdroj: https://www.centrumdobrovolnictva.sk/organizacie/organ/2379