Exkurzia do LOGISTICKÉHO CENTRA STRED a. s. v Krupine

20221018_101358_resized

Dňa 18. 10. 2022 sme sa žiaci II. ročníka študijného odboru obchodný pracovník zúčastnili exkurzie v LOGISTICKOM CENTRE STRED v Krupine. Prehliadkou podniku sme boli p. Ing. Sásikom oboznámení s priestorovým rozložením, technickým zariadením, pracovnými pozíciami zamestnancov a celým systémom zásobovania predajní. O každom sklade nám niečo povedal, dozvedeli sme sa čo je to za sklad a čo sa tam skladuje. Napr. priemyselný sklad, v ktorom sa nachádza drogéria, sviečky a iné, aké technické zariadenia používajú pri manipulácii s daným tovarom a pod. Zaujalo nás, že každý zamestnanec má osobný snímač, ktorý používa na skenovanie čiarového kódu, aby vedel kde presne sa ten tovar nachádza a aké množstvo alebo počet má naložiť na vozík. Prezreli sme aj sklad obalov, kde sa skladujú návratné obaly, ako sú debničky, palety a prepravky. Spolupracujú so spoločnosťou Nitra, ktorá zabezpečuje odvoz tovaru do predajní. Krupinské Logistické centrum zásobuje všetky maloobchodné predajne COOP Jednota aj mimo Krupiny, a to od Brezna až po Lučenec. Nakoniec sme sa dozvedeli o pracovných náplniach zamestnancov. Nie všetci však robia to isté. Každý z nich má určený oddiel v ktorom pracuje. Niektorí majú na starosti zeleninu a mliečne výrobky, iní priemysel a hrubý tovar.

 

Linda Kulichová

Žiačka 2. O

Priložené fotografie