Exkurzia na Mestskom úrade Krupina

20230516_094709

V rámci odborného výcviku dňa 16.5.2023 sme navštívili Mestský úrad v Krupine za účelom ozrejmenia povinností Mestského úradu, konkrétne Oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta. Pani RNDr. Katarína Baťová, PhD., nás privítala a oboznámila s činnosťami ich oddelenia a s jej prácou. Neskôr sa k nám pridala aj pani Dana Bartolovicová, ktorá nám povedala, čo jej pracovnou činnosťou. Mali sme plno otázok, napr. ako zaobchádzať so stavebným odpadom, odpadmi z čističky, inými materiálmi, minerálnymi olejmi, atď. Ukázali nám a popísali územný plán mesta Krupina. Oboznámili nás s čiernymi stavbami, ako legislatíva upravuje malé stavby napr. vodozádržné jazierka. Poučili nás ako legislatívne správne začať stavať budovu, prístrešky, cesty, záhradné domčeky. Zistili sme, že čím menej sa bude triediť odpad, tým viac sa bude platiť za komunálny odpad.

Veľmi pekne im aj touto cestou ďakujeme.

 

Martin Baláž, Vanesa Hudecová (III.P)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krupina_-_Sv%C3%A4totroji%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._4.jpg

Priložené fotografie