Exkurzie – okresný úrad a mestský úrad Krupina

20220531_110436

V dňoch 31.05.2022 a 01.06.2022 sa žiaci III.P študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka zúčastnili exkurzií v meste Krupina. Žiaci v rámci predmetu odborný výcvik navštívili prvý deň okresný úrad v Krupine – kataster a odbor životného prostredia. Žiaci sa oboznámili s činnosťami, ktoré zabezpečuje kataster a odbor životného prostredia. Druhý deň žiaci navštívili mestský úrad v Krupine – oddelenie projektového manažérstva a oddelenie výstavy, životného prostredia a rozvoja mesta. Oboznámili sa s procesom realizácie projektov od výzvy až po ukončenie projektu monitorovacími správami a s územným plánom mesta Krupina. Obe exkurzie prebiehali v priateľskej atmosfére a žiakom boli praktickými príkladmi priblížené činnosti a náplň práce jednotlivých oddelení. Veľmi pekne ďakujeme prednostke okresného úradu pani Mgr. Turanovej a pánovi primátorovi mesta Krupina Ing. Vazanovi, ktorí nám umožnili zúčastniť sa exkurzií.

V Krupine, dňa 01. 06. 2022


Ing. Eva Sopková