Gröhling: Učiteľom preplatíme rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky" https://www.minedu.sk/groehling-ucitelom-preplatime-rozsirujuce-a-doplnujuce-studium-na-vysokych-skolach/