Informačné centrum mesta Krupina - exkurzia

IC_KA_26102023 (2)

Dňa 26.10.2023 žiaci 4. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka navštívili informačné centrum mesta Krupina. Exkurzia prebiehala v rámci predmetu sprievodcovská činnosť.

Pani Mgr. Sýkorová žiakov oboznámila s činnosťou informačného centra a priblížila im spoluprácu s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko. Táto organizácia pomáha mestu s činnosťami v oblasti cestovného ruchu.

Žiaci sa tiež dozvedeli, že táto práca je síce náročná, ale na druhej strane veľmi krásna a rozmanitá.

Prajeme pani Mgr. Sýkorovej veľa nápadov a úspešných podujatí.

 

V Krupine, dňa 26.10.2023

 

 

                                                                                                                   Ing. Eva Sopková


Zdroj: centrumdobrovolnictva.skPriložené fotografie