20190729_161100

V dňoch 29.7.2019 až 2.8.2019 som sa zúčastnila  týždňového jazykového pobytu v jazykovej škole EASY SHOOL OF LANGUAGES, sídlila na Ursula Street 21, Valletta - Malta. Tu som si vyskúšala a zdokonalila svoju angličtinu, hlavne konverzáciou so spolužiakmi, ktorí boli z rôznych krajín sveta z Venezuely, Číny, Japonska, Poľska, Juhoafrickej republiky. Naša lektorka nás rôznymi metódami prinútila nebáť sa komunikovať  v anglickom jazyku a domácimi úlohami, ktoré sme  prezentovali na druhý deň rozširovala naše kompetencie z AJ. Počas pobytu som poznávala aj prírodné krásy a históriu tejto ostrovnej krajinu. Navštívila som ostrov Gozo, Mdinu - sídlo maltézskych rytierov  a spoznávala Vallettu - hlavné mesto tohto ostrovného štátu EÚ. Po skončení pobytu sme získali Certifikát CEFR – A1. Jazykový pobyt som absolvovala prostredníctvo vzdelávacieho programu ERASMUS + a vysielajúcou organizáciou bola Spojená škola Detva.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.  


Mgr. Anna Borbuliaková 

Priložené fotografie