Konzultačné hodiny pre rodičov


Trieda (skupiny)Triedny učiteľTermín konzultácií pre rodičov
I.A                     I.K                     I.LIng. Chovanec 
II.A                     II.K                                           Mgr. Janek 
III.A                    III.KIng. Miškovová 
I.E                      I.FBc. Filipová 
II.E                                 II.F           Bc. Burčová 
I.M                          I.P                               I.OMgr. Prokajová 
II.M                          II.PIng. Šumichrastová  
III.M                          III.PIng. Pokorný 
IV.M                          IV.OMgr. Ližbetinová                 
I.NIng. Fekiačová