Konzultačné hodiny pre rodičov

Trieda (skupiny)     Triedny učiteľ                 Termín konzultácií pre rodičov

I.A  I.K                      Mgr. Dutkievičová         prvý štvrtok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod.

II.A  II.C                   Ing. Chovanec                prvý utorok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

III.A III.K                   Ing. Miškovová              prvá streda v mesiaci 13.30 - 15.30 hod

IV.K                          Mgr. Prokajová              prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

I.E  I.F                       Kaufmanová                  prvý pondelok v mesiaci 13.30 - 15.30 hod

II.E                            Bc. Hroncová                 prvý pondelok v mesiaci 13.30 - 15.30 hod

I.M I.P                       Ing. Pokorný                  prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

II.M  II.O                   Mgr. Ližbetinová           prvý štvrtok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod.

III.M III.O                  Ing. Ungvarská              prvý pondelok v mesiaci 13.30 - 15.30 hod     

IV.M  IV.O                 Ing. Šumichrastová     prvý utorok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

I.N                               Ing. Fekiačová              prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

II.N                              Mgr. Janek                    prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod