Konzultačné hodiny pre rodičov

Trieda (skupiny)     Triedny učiteľ                 Termín konzultácií pre rodičov

II.A   II.K                     Mgr. Dutkievičová        nepárny utorok 14.00 - 16.00 hod.

III.A   III.C                 Ing. Chovanec                prvá streda v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

IV.K                            Ing. Miškovová              prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

I.A    I.K                     Mgr. Janek                      nepárny utorok 14.00 - 16.00 hod.

II.E   II.F                     Kaufmanová                  prvý utorok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

I.E   I.F                       Bc. Burčová                  prvý pondelok v mesiaci 14.00 - 16.00 hod

II.M  II.P                     Ing. Pokorný                   párna streda 14.30 - 16.00 hod

III.M   III.O                 Mgr. Ližbetinová           nepárny utorok 14.00 - 16.00 hod.

IV.M IV.O                  Ing. Ungvarská              párna streda 14.00 - 16.00 hod     

I.M  I.P                     Ing. Šumichrastová       párna streda 14.00 - 16.00 hod.

II.N                             Ing. Fekiačová                párna streda 14.00 - 16.00 hod.