Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelánia

Oznamujeme žiakom, ktorí sa prihlásili do kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelánia,

že v dôsledku súčasného vývoja epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19

vzhľadom na prerušenie štúdia na stredných školáchsa kurz neuskutoční podľa zaslaného časového harmonogramu.

Nový časový harmonogram bude zverejnený na stránke školy po ukončení mimoriadnej situácie.