Mikulášske privítanie

IMG_20191206_155127

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

každý rok nosievaš do okien dary.

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti...

 

Mikuláš nezabudol ani na našich žiakov a zamestnancov školy. Ráno 6. decembra nám prostredníctvom žiakov 2. O triedy porozdával sladkosti a spríjemnil ranný príchod do školy.

Ružena Kroščenová, žiačka 2. O

Priložené fotografie