Mladý Európan 2024

B1

V rámci zvýšenia povedomia o Európske Únii sa študentky Terézia Maliniaková III.P, Mária Dobrocká III.O a Bianka Ľuptáková III.P zúčastnili v súťaži Mladý Európan konanej 30. 04. 2024 v Novej Bani. V rámci súťaže boli tri kolá zamerané na všeobecné znalosti o histórii, geografií, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európskej Únie. V prvom kole bol 50 bodový test na 20 min. zameraný na Európske voľby, Európsky rok zručností a digitálnu gramotnosť. V druhom kole bola téma dezinformácie kde sme mali určovať či je správa pravdivá či nie. V treťom kole bol na test, v ktorom sme rozpoznávali dominanty, osobnosti a pamiatky štátov EÚ. Náš projekt, ktorý sme dobre odprezentovali, nám pochválili a pozvali nás porozprávať o projekte Erasmus+ ktorý beží na našej škole k oslave vstupu Slovenska do EÚ do Banskej Bystrice.

                                                                                                              Terézia Maliniaková III. P

Priložené fotografie