Mobilita Erasmus+

Erasmus

V rámci 1.Slovenského strojárskeho klastra, ktorého je naša škola členom, prebieha realizácia projektu„Technické inovácie v teórii a praxi“.Organizátorom aktivít projektu je Spojená škola v Detve, partnermi projektu sú školy z Česka, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Vďaka zlepšeniu pandemickej situácie sa pedagogickí zamestnanci mohli stretnúť a zapojiť sa do realizovaných aktivít projektu.

Bližšie informácie o projekte  nájdete  na adrese :

https://ssdetva.proxia.sk/2022/04/02/mobilita-erasmus/