Mobility pedagogických zamestnancov SOŠOaS Krupina v rámci programu Erasmus+

20211022_111827

Pedagogickí zamestnanci školy, sa zúčastnili v rámci programu Erasmus+ v dňoch 18.10. - 24.10.2021 zúčastnili pracovnej  stáže  v Španielsku, región Málaga. Témou mobility  bola  agrikultúra, gastronómia a rozvoj  podnikania  na vidieku. Preto bol program  odbornej mobility zostavený tak, aby zúčastnení PZ získali čo najviac  informácií z danej oblasti.

V rámci pobytu účastníci  absolvovali edukačnú prehliadku, prehliadku výroby organického olivového oleja, edukačnú návštevu malého pivovaru, spojenú s výkladom o výrobe lokálne typického piva a výrobkov z neho ako. Napr. pivový džem, likér. Edukačná návšteva kozej farmy spojená s možnosťou zapojenia sa do  výroby kozieho syra, bola  zaujímavým doplnením programu.  Edukačná návšteva  bio vinohradu s edukačnou prehliadkou pivníc a výroby vína , múzeum neolitického osídlenia regiónu. Počas pobytu zúčastnení PZ mali možnosť  sa aktívne zapojiť do prípravy regionálnych výrobkov, tak získali zaujímavé poznatky, ktoré využijú pri ďalšom vzdelávaní svojich žiakov.

Každá pracovná stáž  prostredníctvom Erasmus +, je spojená so  spoznávaním  kultúry  daného štátu. Patrí k tomu prehliadkou najkrajších historických miest  a pamätihodností daného regiónu. V Španielsku sme  spoznávali krásy historických miest Ardáles, Mijas, Málagy. Navštívili zaujímavé múzeum  tradičnej kultúry, múzeum miniatúr, býčiu arénu, ale aj múzeum slávneho maliara Pabla Picassa, ktorý sa v Málage  narodil. 

Záver pobytu  patril záverečnému vyhodnoteniu, ktoré bolo spojené s večerou a odovzdávaním certifikátov o absolvovaní pracovnej stáže. Posledný večer v  Málage sme si počas večere, mohli ešte vychutnať  typický španielsky tanec – Flamengo. 

Verím, že poznatky, ktoré sme  počas študijne – pracovného  pobytu v Málage  získali    uplatníme vo vzdelávaní našich žiakov .

 

                                                                                               Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy 

Priložené fotografie