Natoč a vyhraj

Natoč a vyhraj

Štvrtáci študijného odboru obchodná akadémia natočili krátky videoklip, ktorým sa zapojili do súťaže Natoč a vyhraj. Súťaž bola určená mladým ľuďom, ktorí mali možnosť v max. 2 minútovom vtipnom a kreatívnom videu vyjadriť ich vnímanie súčasného podnikateľa. 

Ing. Mária Šumichrastová


klik na odkaz:  https://youtu.be/Id1NlXKPkbE