Návšteva olivového sadu

Pozrite si prvé zo série videí z pobytu našich žiakov v Taliansku. Odbornej stáže v meste Spoleto sa budúci podnikatelia pre rozvoj vidieka zúčastnili v rámci projektu Erazmus+.

Autorka videa: Daniela Szabová, III. P