Nové smetné koše na triedenie odpadu

20220216_082001_

Na našej škole boli dňa 16.02.2022 umiestnené nové smetné koše na triedenie odpadu. Smetné koše žiaci III.P poskladali a nalepili na ne popisy s označením. Následne ich rozmiestnili na viacerých miestach školy. V blízkosti smetných košov vyvesili aj informácie, čo do daných košov patrí a čo do nich nepatrí. Týmto krokom chceme zvýšiť povedomie triedenia odpadu všetkých žiakov školy a upozorniť na jeho význam.

Aktivitu žiaci realizovali v rámci projektu s názvomVzdelávaním zvyšujeme povedomie a uskutočňujeme opatrenia v oblasti zmeny klímy, č. projektu: ACC03P08,financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma a spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom.

 

                                           Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie