Odbojárska vatra - Šváb

IMG_20221007_095411

Pri príležitosti 78. výročia SNP sme sa dňa 7. 10. 2022 zúčastnili v osade Šváb na súťažiach a na kvíze, ktorý  bol zameraný na obdobie druhej svetovej vojny. Súťažné disciplíny tvorili: zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky a hod granátom. Súťaže sa zúčastnili základné školy z okresu Krupina a dve stredné školy. Každé družstvo pozostávalo zo štyroch členov. Za našu školu súťažili študenti 1. a 2. ročníka (Hraško, Dunko, Baláž a Maliniaková). Na záver každé družstvo bolo odmenené vecnými cenami a sladkosťami.

Terézia Maliniaková, 2. P

Priložené fotografie