Odborná stáž pedagogických zamestnancov SOŠOaS Krupina v Krakove

received_1670894886390671

V rámci projektu Erasmus+ v sobotu 3. marca 2019 vycestovalo 12 žiakov, dvaja majstri odborného výcviku a traja učitelia odborných predmetov do poľského mesta Krakov.

Navštívili sme viaceré strediská praktického vyučovania v meste. V jednom z nich CKP (Centrum Ksztalcenia Praktycznego) žiaci z odboru mechanik strojov a zariadení a autoopravár budú vykonávať odbornú prípravu nasledujúce tri týždne.

Naši sprievodcovia Miroslav Witczak a Daniel Krysa nám vysvetlili spôsob fungovania odbornej prípravy žiakov na odborných školách a spôsoby ukončenia odbornej prípravy v Poľsku (skúšky bývajú v celej krajine v jeden učený dátum a zadania sú pre všetkých v danom odbore rovnaké).

Oboznámili sme sa aj s odbornou prípravou žiakov v odbore obchod a služby a v gastronomických odboroch – kuchár, cukrár a čašník. Navštívili sme aj najstaršiu cukráreň v meste a ochutnali ich typické cukrovinky.

Získané poznatky a skúsenosti využijeme na zvýšenie úrovne odbornej a pedagogickej spôsobilosti vo výučbe odborných ekonomických a gastronomických predmetov.

Spoznali sme aj najvýznamnejšie pamiatky kráľovského mesta Krakov. Kráľovský hrad Wawel, kde sú uložené korunovačné klenoty, dozvedeli sme sa legendu o soche draka umiestnenej pod hradom, ktorá v pravidelných intervaloch chrlí oheň. Na najväčšom stredoeurópskom námestí Rynek Glowny sa nachádza tržnica Sukiennice a bazilika Panny Márie, z veže ktorej každú hodinu znie hudba. Veľmi zaujímavá aj príjemná prechádzka bola popri rieke Visla, židovskou časťou Kazimierz a exkurzia na historický kopec Tadeáša Kosciuszki. V múzeu mesta Krakov nám premietli historickú filmovú ukážku o vzniku Krakova.

    Prežili sme príjemný týždeň u našich severných susedov a okrem získaných informácií sme si priniesli aj veľa krásnych zážitkov.

 

Ing. Eva Fekiačová

Priložené fotografie