ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠOAS KRUPINA V ČR

IMG_20200222_141734

V rámci programu Erasmus plus v projekte„Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami“sa žiaci našej školy Ján Bartík, Radovan Šufliarsky, Marek Filip a Peter Chovanec zúčastnili odbornej stáže v dňoch 9.2.2020 – 29.2.2020 v Českej republike na Strednej škole a základnej škole v Oselciach v Plzeňskom kraji. Cieľom projektu bolo získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností vo svojom študijnom odbore ako aj spoznávanie histórie a kultúry v Čechách.

Odborná prax bola vykonávaná vo vlastných priestoroch dielní SOŠ. Na odbornej praxi si žiaci upevňovali a rozširovali svoje zručnosti a vedomosti v oblasti tepelného spracovania kovov, presnejšie boli zatiahnutý do tajov umeleckého kováčstva. Až po prvom týždni praxe začali žiaci nadobúdať prvé a základné vedomosti a zručnosti z kováčstva. Na záver si vyrobili malé umelecké dielo, ktoré si odniesli domov.

Odborné vzdelávania sa uskutočňovalo aj formou exkurzií a to návštevou výrobných firiem. Veľmi zaujímavá bola prehliadka podniku Škoda Plzeň na výrobu lokomotív, vozňových súprav, električiek a rôznych koľajových vozidiel. Tu sme navštívili aj park Techmania Science, kde boli hravou formou vysvetlené niektoré zákony fyziky a chémie. Ďalšou prehliadkou bola exkurzia vo firme Kotiš s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou oceľových konštrukcií. Žiakov tu zaujal obrovský 3D CNC laserový páliaci stroj, ktorý je jediný v ČR. Ďalšou zaujímavou exkurziou bola návšteva ČZ Strakonice, kde sa v minulosti vyrábali Motocykle JAWA ČZ a zbrane, dnes sa tam vyrábajú turbá a rôzne druhy reťazí. Navštívili sme aj niekoľko múzeí, ktoré vypovedali o histórii Plzne a širokého okolia. Neobišli sme ani perlu českej histórie zámok Hluboká a prekrásne historické mesto Český Krumlov. Prehliadli sme si aj výrobu plzeňského piva v pivovare Prazdroj a na záver aj firmu na výrobu šumivých vín Bohemia Sekt.

Žiaci tu spoznali nové remeslo, kultúru, históriu, ale spoznali aj nových kamarátov. Voľný čas trávili hrami, ale hlavne v posilňovni školy.

Záver pobytu žiakov v ČR bol ukončený slávnostným odovzdávaním certifikátov a poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu. Veríme, že sa nám podobné projekty podarí zrealizovať aj do budúcnosti.

 

Bc. Ján Brodniansky, HMOV

Priložené fotografie