Odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom

IMG_1518

V piatok 22.mája 2020 si dvadsať jedna absolventov SOŠOaS Krupina, prevzalo maturitné vysvedčenia. Svoje štúdium končili netradične, počas mimoriadna situácie COVID 19. Táto situácia v celej našej spoločnosti ich pripravila o mnohé vzácne chvíle, ktoré mohli ešte spolu prežiť, ale čo je hlavné nepripravila nikoho z našej školy o zdravie a život.

Maturanti prišli o chvíle prežité pri maturitných skúškach, mrazenie pred vstupom pred  skúšobnú komisiu, keď skrotne aj ten najväčší suverén z triedy, o pocit, že som to dal a som „super“, veľakrát aj o poznanie, že  niečo neviem a podcenil som prípravu na maturitnú skúšku. My učitelia sme prišli o radosť a hrdosť, počuť svojich žiakov odpovedať pred maturitnou komisiou s pocitom dobre vykonanej práce, ktorej výsledky vždy učiteľ žne na konci štúdia. Viacerým asi odľahlo, keď zistili že ťažkú skúšku nemuseli absolvovať a svoje vysvedčenie dospelosti získajú spriemerovaním štvorročného snaženia sa v škole. Maturitné komisie vyhodnotili známky a určili výsledky.

Riaditeľka školy vo svojom príhovore pripomenula maturantom nasledovné:

 „Maturitné vysvedčenie  a Výučný list, ktorý niektorí získali, je rovnako zaslúžené ako to čo by ste získali  pred komisiou. Preto si ho starostlivo uschovajte a majte na pamäti, že je to doklad, ktorý budete v živote mnohokrát potrebovať. Ak ho  stratíte, škola Vám vydá už len jeden odpis.“

„Milí maturanti – absolventi, niečo sa končí, niečo sa začína – taká je kniha života“.

Za každou dopísanou kapitolou nasleduje ďalšia, ktorá príbeh dotvára. Dopredu ešte neviete, či bude pre hlavného hrdinu pozitívna, alebo mu naopak, prinesie ťažkosti. Zaručene  však posúva dej dopredu. Bola  by som preto rada, keby sme dnešok nevnímali ako koniec, ale ako začiatok, začiatok Vašej ďalšej cesty životom. Nie ako dvere, ktoré sa Vám zatvárajú ale ako dvere, ktoré sa Vám práve odomkli a otvárajú Vám  priestor a možnosť zažiť niečo nové, nepreskúmané a spoznať nový, neprebádaný svet. Svet v ktorom sa každí uplatníte podľa vlastných predstáv a snaženia.

Majte však na pamäti, že život máte len jeden, málo čo sa dá v ňom zopakovať. A preto žite tak ,aby ste neľutovali ani jeden deň, ktorý prežijete. Splňte si Vaše  želania a predstavy a hlavne buďte šťastní. Šťastie a spokojnosť so sebou, svojou prácou, rodinou, ktorú si v budúcnosti založíte, je to čo bude mať najväčšiu cenu vo Vašom živote.

Vykročte preto dnes tou správnou nohou z našej školy do života čo Vás čaká. Nakoniec mi dovoľte Vám pripomenúť ešte: nezabudnite na tých, ktorí Vás do života vystrojili a pripravili sú to Vaši rodičia a aj my Vaši učitelia. Všetci sme Vám odovzdali najviac čo sme mohli a čo ste boli ochotní prijať. Našou snahou bolo pripraviť a vychovať z Vás  zodpovedného mladého človeka, ktorý bude prínosom pre našu  spoločnosť. Preto na svojich rodičov a učiteľov nezabudnite a spomínajte na nich s láskou a úctou.

Tak veľa šťastia v živote  naši absolventi.     

                                     Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka

Priložené fotografie