Odovzdávanie Maturitných vysvedčení absolventom štúdia na SOŠOaS Krupina

20210527_104741


Slávnostným odovzdaním maturitných vysvedčení a certifikátov  odborného vzdelávania vo firme Continental ukončilo dvadsaťdva absolventov SOŠOaS Krupina svoje štúdium.  Z toho bolo jedenásť študentov odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení , traja žiaci 6317 M Obchodná akadémia a osem žiakov nadstavbového štúdia 6403 L Podnikanie v remeslách a službách SOŠOaS Krupina.

Želáme našim absolventom veľa šťastia, úspechov  a radosti v živote.

                                                                                                                           Mgr. Anna Borbuliaková                                                                                                                               riaditeľka školy

Priložené fotografie