Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo

Olympiáda_Mladý_účtovník

Žiaci III.O sa dňa 11.02.2021 zúčastnili školského kola olympiády Mladý účtovník. Olympiáda prebiehala formou online testu. Traja najlepší žiaci budú školu reprezentovať v regionálnom kole, ktoré bude prebiehať online formou v mesiaci marec 2021.

 

V Krupine, dňa 12.02.2021

 

                                                                                                                                       Ing. Eva Sopková