Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo

Mladý účtovník

Dňa 22.02.2022 sa na našej škole konalo školského kolo olympiády Mladý účtovník. Olympiády sa zúčastnili žiaci IV.O. Školské kolo prebiehalo formou online testu cez program Socrative.

Najúspešnejší žiak  Sofia Kaufmanová, bude našu školu reprezentovať v regionálnom kole, ktoré bude prebiehať dňa 25.03.2022 online formou.

 

V Krupine, dňa 22.02.2022

  

 

                                                                                                                              Ing. Eva Sopková


Zdroj obrázka: https://www.kros.sk/olympiada-mlady-uctovnik/

Priložené fotografie