Olympijský deň

IMG_20220603_080240_1

Dňa 3 júna 2022 sa v priestoroch strednej odbornej školy a gymnázia uskutočnil Športovo-olympijský deň. Na úvod odznela olympijská hymna a riaditeľka školy Mgr. Anna Borbuliaková otvorila toto športové podujatie. Študenti medzi sebou súťažili v rôznych kolektívnych i individuálnych športoch ako volejbal, futbal, florbal, hod granátom na cieľ, v elektronických šípkach, v streľbe zo vzduchovky a v preťahovaní lanom. Žiaci si mohli vyskúšať svoje schopnosti a zručnosti v rôznych športových disciplínach, za čo boli dodatočne ocenení sladkou odmenou hodnotnými a hodnotnými cenami od sponzorov. Počas celej akcie bolo pre žiakov pripravené chutné občerstvenie. Cieľom akcie bolo podporiť pohyb a fyzickú aktivitu čo najväčšieho počtu žiakov, čo sa nakoniec podarilo splniť. Ďakujeme Mgr. Marekovi Janekovi, učiteľovi telesnej výchovy za zorganizovanie tohto dňa.


Mgr. Simona UramováPriložené fotografie