Plán činnosti žiackej rady 20-21

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina

 

Plán činnosti žiackej školskej rady na školský rok 2020/2021

 

P. číslo

Činnosť

Popis činnosti

Termín

Zodpovedná osoba

1.

Imatrikulácie žiakov prvých ročníkov

Realizácia jednotlivých disciplín, nákup potrebných pomôcok

október/november

Barbora Lalíková, Terézia Balážová

2.

Vianočná výzdoba

Vestibul školy – výroba papierových hviezd, výroba ikebany a darčekov, výzdoba školského stromčeka

november/december

Janka Boďová

3.

Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

Žiaci si vyzdobia triedy, žiacka rada vyhodnotí najkrajšiu triedu, zabezpečí ceny

december

Janka Boďová

4.

Mikuláš

 

Rozdávanie sladkostí vo vestibule školy a spievanie vianočných piesní

6. december

Sára Kupková. Mário Kováč

5.

Vianočný medovník

Zabezpečenie programu, výzdoba, príprava priestorov, ak bude tombola, zabezpečenie cien/sponzorských darčekov

december

Lívia Zlievska, Janka Boďová

6.

Valentínska pošta 

Príprava plagátov, rozosielanie pošty „valentínskych pozdravov“ medzi žiakov

14. február

Monika Dobrocká, Vanesa Gašparová

7.

Marec mesiac knihy

Výstavka kníh, burza kníh

marec

Lenka Zacharová

8.

Súťaž v literárnej tvorbe

Výroba plagátov, súťaž o najkrajšiu báseň, zabezpečenie cien

marec/apríl

Monika Tanečková

9.

Športový deň

Pomoc pri organizovaní a vyhodnotení jednotlivých športových disciplín, zabezpečenie cien a prerozdelenie medzi súťažné disciplíny

jún

Martin Baláž

10.

Zapojenie sa do projektu „Projekt je zmena“

Vlastný projekt a jeho realizácia

podľa výzvy

Ing. Miškovová