Podnikateľ pre rozvoj vidieka – SOŠOAS Krupina

Žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy zo študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka sa v novembri 2021 zapojili do súťaže Podpor svoj odbor 2021. Súťaž je určená pre žiakov stredných odborných škôl, ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním. 
Vo svojom príspevku naši žiaci prostredníctvom krátkych videí, fotografií a hovoreného slova približujú divákom teoretické aj praktické vyučovanie a početné exkurzie. Spomenuli aj projekty, do ktorých sme zapojení (napr. Erazmus+, Nórske granty a pod.)
Veríme, že informácie o tomto zaujímavom a perspektívnom študijnom odbore oslovia aj žiakov základných škôl v našom regióne, prijmú pozvanie moderátorov a v budúcnosti sa stanú žiakmi našej školy. Príďte, tešíme sa na vás.

(video do súťaže Podpor svoj odbor 2021, autorka Daniela Szabová, II. P)
Za poskytnutie leteckých záberov Krupiny a okolia ďakujeme CBS spol, s.r.o., Banská Bystrica.