Pokračovanie spolupráce s Kúpele Dudince, a. s.

IMG-20221011-WA0005

Naša spolupráca s Kúpele Dudince, a. s.www.kupeledudince.skpokračuje aj v tomto školskom roku. Žiaci 3. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka začali dňa 11.10.2022 (utorok) praktické vyučovanie v Kúpele Dudince, a. s. Privítala ich pani Ing. Júlia Ošustová, ktorá ich prvý deň previedla jednotlivými prevádzkami kúpeľov a oboznámila ich činnosťou kúpeľov. Počas praktického vyučovania sa žiaci budú postupne oboznamovať s prácou na jednotlivých prevádzkach.

Veríme, že aj v tomto školskom roku žiaci naberú veľa nových skúseností z praxe a kúpele si medzi nimi nájdu potencionálnych zamestnancov.

Prajeme žiakom aj zamestnancom kúpeľov veľa spoločných úspešných pracovných dní.

 

V Krupine, dňa 12.10.2022

 

 

                                                                                                                                                     Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie