Poľnohospodárska výstava

a5d02b92-6968-44d3-ae55-768dd6745de1

Dňa 5. 6. 2024 sa žiaci 2.P a 2.M triedy zúčastnili poľnohospodárskej výstavy celoslovenské dni poľa v obci Dvory nad Žitavou. Výstava zahŕňala predvádzanie strojov a techniky. Nachádzali sa tam aj rôzne hospodárske zvieratá ako sú kone, sliepky, kohúty, zajace, dokonca aj škrečok. Mohli sme tam nájsť parcely so všelijakými odrodami obilnín, ktoré sme si mohli pozrieť aj zblízka. Boli tam aj rôzne stánky kde ľudia reprezentovali svoju firmu alebo odbor ktorý študujú. Taktiež tam boli stánky s občerstvením kde sme si mohli zakúpiť klobásku či koláčik. Odniesli sme si odtiaľ mnoho nových poznatkov, skúseností a zážitkov. 

Priložené fotografie