Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2020

Bez názvu
Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine Vás týmto prosí o poukázanie 2 % podielu Vašej dane z príjmov. Poukázaním 2 % podielu Vašej dane pomôžete žiakom zo SOŠOaS v Krupine. 2% môžete darovať po vytlačení alebo online nasledovne: 


Názov organizácie: Občianske združenie RODIČIA A PRIATELIA PRE SOŠOaS v Krupine

Adresa: M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina

IČO: 42392802

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK0409000000005077513819

Poďakovanie:

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine Vám týmto ďakuje za poukázanie 2 % podielu Vašej dane z príjmov. Rodičovské združenie použije získané finančné prostriedky na financovanie neformálneho – mimoškolského - vzdelávania žiakov školy. Aj vaše financie tak pomôžu k získaniu nových kompetencií našich žiakov. Občianske združenie RODIČIA A PRIATELIA PRE SOŠOaS v Krupine.