Pracovná stáž žiakov v Krakowe – Erasmus+

Snímek 484

V nedeľu 3.3.2019 sme odišli s 12 žiakmi na pracovnú stáž do Krakova. Po príchode na miesto sme sa ubytovali v hoteli OPTIM na ulici Marlborska. Nasledujúci deň, v pondelok nás privítali v CKP (Stredisko praktického vyučovania), kde sme žiakov rozdelili do dvoch skupín podľa príslušných odborov. Žiaci dostali pracovné oblečenie a pridelení vyučujúci majstri si prevzali žiakov.

Po konzultáciách s pánom riaditeľom CKP Miroslavom, sme zostavili plán odbornej stáže. Pre skupinu Autoopravár to boli bežné opravy a diagnostika pri opravách automobilov - brzdy, geometria, meranie tlakov, klimatizácia...

Pre skupinu Mechanikov strojov a zariadení to bolo zváranie metódami MAG, MIG, TIG, GAZ, ďalej obsluhu CNC strojov – frézka, sústruh, základy pneumatiky, obsluhu klasických obrábacích strojov - sústruhy a frézy, základy kovania. Naši žiaci túto prax vykonávali so záujmom, niektorých predovšetkým zaujímalo zváranie metódou TIG, iných zas sústruhy a frézy.

V popoludňajších hodinách po vyučovaní sme navštevovali kultúrne pamiatky, galérie, Národné múzeum - výstava obrazov, zbraní, Múzeum letectva, Vyhliadkový kopec, KOCIUSKA.

Žiaci mávali aj osobne individuálne voľno. Každý žiak dostal bezplatný lístok na dopravu v celom Krakove.

V piatok 21.3. si žiaci slávnostne prevzali certifikáty. Poďakovali sme sa pánovi riaditeľovi aj ostatným vyučujúcim a zaželali im do ďalšej práce veľa úspechov. Zapísali sme sa do školskej kroniky s poďakovaním. V tomto školiacom stredisku sme boli ako prvá slovenská skupina.

Pracovná stáž naplnila svoje ciele, obohatila žiakov po odbornej ale aj kultúrnej stránke, žiaci sa naučili byť viac samostatní a zodpovední.

 

                                          Marian Oravec 

 

                                         

 

 

 

Priložené fotografie