Prezentácia projektu Erasmus+ v Banskej Bystrici

BB2

K výročiu vstúpenia Slovenska do EÚ sa na námestí SNP v Banskej Bystrici dňa 10. 5. 2024 študenti Terézia Maliniaková III.P a Branislav Bažík I.N zúčastnili odprezentovania projektu Erasmus+ na našej škole. Bol tam aj zaujímavý program. Ako prvé bolo slávnostné otvorenie. Ďalej pokračovalo tanečné vystúpenie ZUŠ Jána Cikkera. Po vystúpení sme prezentovali projekt Erasmus+ ako štvrtý v poradí. Po prezentáciách bola  kynologická ukážka poslušnosti psov. V rámci voľného času sme  sa mohli zapojiť do rôznych súťaží, ktoré obsahovali niekoľko otázok o EÚ. Za spracované otázky sme dostali pečiatku do pasu. Za získane všetkých pečiatok sme mali možnosť zadarmo navštíviť kostolnú vežu.

                                                                                                              Terézia Maliniaková III. P

Priložené fotografie