Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

IMG_20230427_172059

Majstri odborného výcviku Ing. Ján Svitka, Bc. Miroslav Vojtko a Matúš Výboch sa zúčastnili zahraničnej stáže na Sigmundovej strednej škole strojárenskej v Lutíne. Odchod na stáž bol 23. 4. po obede školským autom do Olomouca kde sme bývali v penzióne „Penzion No. 1 – Restaurace taverna u pece“, odkiaľ sme sa presúvali školským autom autom do Lutína a späť.

V pondelok sa nám p. zástupca Mgr. Marcel Máčala predstavil učiteľský zbor, pozreli si priestory školy a zúčastnili na teoretickom vyučovaní na predmetoch: Technológia, Meranie, CAD a Technológia k maturite.

V utorok sme boli na predmetoch Technológia, Strojníctvo a technické kreslenia a na exkurzii vo firme na brúsenie nástrojov „Platnička tools“.

V stredu sme strávili vo firme „Sigma group a.s.“.

Vo štvrtok sme si pozreli priestory dielní, zoznámili sme sa s učiteľmi odborného výcviku a išli sme na exkurziu do Prostějova do firmy „MB Tool“.

V piatok sme si pozreli priebeh praktického vyučovania v školských dielňach, časový harmonogram vyučovania, pozreli sme si prácu na jednotlivých pracoviskách, poobede sme sa rozlúčili s pedagogickým zborom v dielňach aj v škole a popriali sme si veľa úspechov do budúcnosti.

Vo voľnom čase sme spoznávali mesto Olomouc a zaujímavosti blízkeho okolia.

Domov sme dorazili v sobotu 29.4. okolo obeda.


Priložené fotografie