Slovenské múzeum máp je otvorené aj počas epidémie koronavírusu

logo

„Hoci sú kvôli koronavírusu zavreté školy a obmedzené voľno-časové aktivity pre deti i dospelých, chceme, aby zážitky a vedomosti, ktoré u nás môžu nájsť milovníci geológie i geografie či široká odborná a laická verejnosť, nezapadli prachom. Využívame interaktivitu, ktorá je pre naše múzeum povestná a v tomto období spúšťameonline prehliadkyjediného múzea máp v Strednej Európe,“hovorí Milan Paprčka, majiteľ a riaditeľ vydavateľstva turistických a maľovaných máp a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike a riaditeľ Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

 

Bojujú aj proti úzkosti

Slovenské múzeum máp sa touto online aktivitou zaradilo k najznámejším múzeám, ako sú British Museum v Londýne či Pergamonmuseum v Berlíne.„Viaceré kultúrne zariadenia na Slovensku sú kvôli novodobej pandémii zatvorené, my sme tu však naďalej pre tých, ktorí radi cestujú, no teraz sa svojej záľube venovať nemôžu. Sme tu aj pre žiakov a ich rodičov, ktorí sa v tomto čase vzdelávajú doma.Múzeum vidím ako živú, dýchajúcu vec – tá umožňuje vyjadriť vašu zvedavosť a zmysel pre dobrodružstvo, a to aj prostredníctvom online prehliadky. Som presvedčený, že pozitívne informácie a vzdelávanie širokých vrstiev obyvateľstva súv týchto úzkostných časoch potrebnejšie ako kedykoľvek predtým,“pozýva na netradičnú prehliadku Slovenského múzea máp v Kynceľovej jeho riaditeľ Milan Paprčka.Každý, kto je kvôli koronavírusu v karanténe či len preventívne doma, sa môže pohodlne usadiť sa na pohovku, kliknúť na Sprievodcu múzeom máp naYouTubealebo naFacebookua čaká ho zaujímavé dobrodružstvo z oblasti geológie a geografie.

 

Dejiny či kartografické základy pre tvorbu mapy

Virtuálna prehliadka je zložená zo štyroch častí, ktoré postupne pribúdali na youtube kanáli a facebookovej stránke tejto kultúrnej inštitúcie. Návštevníci sa po zhliadnutí jednotlivých častídozvedia viac o dôležitých míľnikoch mapovania vo svete i na Slovensku.„Počas virtuálnej návštevy nášho múzea získajú informácieo histórii a výnimočnosti kartografie na slovenskom území i v celom svete. Okrem iného napríklad aj o tom, že najstaršia zachovaná mapa na svete je stará 14 tisíc rokov a je to mapa Babylonu,“vysvetľuje Milan Paprčka. Najstaršia uchovaná mapa z obdobia Uhorska, kam patrilo aj Slovensko, podľa jeho slov nesie názov Lazorova mapa. „Vznikla tzv. kopčekovacou metódou, keď kartografi chceli v 16. storočí zmapovať vyvýšené terény, a tak vyvýšený reliéf v mape vyznačili jednoducho ako kopček,“dodáva riaditeľ múzea. Samostatná časť prehliadky je venovaná vzniku a histórii vojenského mapovania na našom území, Vojenskému kartografického ústavu v Harmanci, ako aj tvorbe a vzniku maľovaných máp.„Návštevníci našej webovej stránky počas online prehliadky spoznajú tradičné i moderné postupy a technológie, ktoré sú využívané pri tvorbe máp. Naše skúsenosti ukazujú, že ľudia chcú vedieť viac, chcú sa učiť nové veci, ale musíte ich zaujať a ponúknuť im vedomosti v takej forme, aká zodpovedá 21. storočiu. Diváci preto aj prostredníctvom štyroch častí online prehliadky nájdu v múzeu interaktivitu, moderné princípy vzdelávania a výdobytky špičkových technológií,“informuje Milan Paprčka.

 

Viete, čo je teodolit?V minulosti slúžil na meranie prevýšenia terénu. Viac informácií o tomto zariadení , ako aj to, aké technológie využívame v 21. storočí na meranie vzdialenosti zeme, sa dozviete v poslednom diele nášho online sprievodcu.V záverečnej časti našej štvordielnejvideoprehliadky získate informácie aj o našom unikáte, ktorým je virtuálny model pieskovej krajiny s rozšírenou realitou. Podobné prototypy využívajú dnes aj vodohospodári v zahraničí.

 

„Náš model názorne ukazuje, ako fungujú vrstevnice v teréne. Na ukážku využívame moderné digitálne technológie. Po skončení korona epidémie vás preto srdečne pozývame do Slovenského múzea máp aj na osobnú návštevu, aby ste si na vlastnej koži vyskúšali, ako sa z piesku použitím lopatiek vytvorí krajina. Postupne za pomoci laserového snímača okamžite uvidíte jej farebné rozlíšenie podľa línií vrstevníc.Model dokáže hravou formou nasimulovať aj dážď . Vytvoriť si môžete dokonca i prívalovú vlnu . Následne zistíte aj to, ako voda dokáže zmeniť krajinu. Tešíme sa na Vašu online i osobnú návštevu. Možno sa Vám pošťastí stretnúť aj ducha múzea menom Olívia ,“aj touto formouVás k sledovaniu štvrtej časti online prehliadky múzea a následne na osobnú návštevu pozývaMilan Paprčka,majiteľ a riaditeľ vydavateľstva turistických a maľovaných máp a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike a riaditeľ Slovenského múzea máp v Kynceľovej. 

 

 

Link na celú videoprehliadku nájdete tu :

https://www.facebook.com/watch/?v=1681816435289647

Linky na jednotlivé diely virtuálnych prehliadok nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=5sP0SngYrGo&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=f7yoVtiErCk&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=36o-IQMIYOs&t=178s

https://www.youtube.com/watch?v=D2megKdAW2E&t=85s

 

___________________________________________________________________________

Slovenské múzeum máp vzniklo v roku 2018. Napriek svojím neveľkým fyzickým rozmerom je inštitúciou nadregionálneho významu. Netradičnú  popularizačno-vzdelávaciu aj kultúrno-technickú atrakciunájdete v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici. Spravuje ho spoločnosť CBS spol. sr.o. Návštevníkov upúta informáciami bohatými nielen na minulosť a výnimočnosť kartografie, ale aj tradičnými i modernými postupmi a technológiami, ktorými sa mapy vytvárajú. Ojedinelá inštitúcia bola založená na princípoch svetového trendu obohacovania zážitkov pre návštevníkov cez interaktivitu, výdobytky špičkových technológií a moderné princípy vzdelávania.

V roku 2018 sa stalo prvým miestom na Slovensku, kde ste sa mohli stretnúť s tzv. Pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou (angl. Augmented Reality Sandbox), ktorý je zážitkovou vzdelávacou pomôckou, využívajúcou najmodernejšie digitálne technológie.

 

 

Kontakt:

 

Mgr. Lucia Lalíková

Média Manažér

Tel.: +421 907 155 926

CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

www.cbs.sk

www.vku-mapy.sk